Översättarnas skyddshelgon är kyrkofadern och bibelöversättaren Hieronymus. Här i sin kammare. Av Albrecht Dürer (1514).

Priser

När vi får in ett uppdrag för översättning räknar vi orden i dokumentet och debiterar därefter ordtaxa.
Vid korrekturläsning eller extra layoutarbete debiteras timtaxa.

Expresstillägg kan tillkomma vid vissa tillfällen – oftast då översättaren måste lägga undan ett annat arbete för att ta itu med det brådskande uppdraget.

När en auktoriserad översättare utför översättningen tillkommer en stämpelavgift. Gäller även stämplar från notarius publicus och vid apostille eller vidimering.

Skicka in ditt dokument till info@bestkusten.se, så ger vi dig snabbt pris och leveranstid. Läs gärna först igenom Bra att veta.


 

Förklaring

VIDIMERING/BESTYRKNING

Vissa dokument såsom betyg, försäkringskassebesked m m behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och översättaren intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

AUKTORISATION AV ÖVERSÄTTARE

En auktoriserad översättare eller translator, som de egentligen kallas, översätter skriftliga handlingar. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel som erhållit statlig auktorisation. Kammarkollegiet auktoriserar översättare enligt förordningen (1985:613). Eftersom en översättning kan vara lika bindande som en originalhandling krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad translator.

APOSTILLE

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille.