Tõlkija kaitsepühak on kirikuisa ja Piibli tõlkija Hieronymus. Siin on ta oma kambris. Autor Albrecht Dürer (1514).

Hinnad

Kui saame tõlketöö tellimuse, arvestame kokku dokumendi sõnad ning esitame arve vastavalt sõnade arvule.
Korrektuuri või täiendava küljendustöö eest tuleb tavaliselt tasuda tunnitasu alusel.

Teatud juhtudel võib lisanduda kiirtöö lisatasu. Seda enamasti juhul, kui tõlkija on sunnitud katkestama mingi teise käsiloleva töö, et vahepeal kiiret tellimust täita.

Kui tõlke teeb vannutatud tõlkija, lisandub pitseritasu. Lisatasu kehtib ka notarius publicuse pitseri ja apostille või kinnitamise puhul.

Saada oma dokument aadressil info@bestkusten.se. Saadame kiiresti tagasi hinnapakkumise ja tähtaja. Tutvu enne ka Hea teada.


 

SELGITUS

KINNITUS

Mõned dokumendid nagu näiteks tunnistused, haiguskindlustuskassa tõendid vms on vaja kinnitada. See tähendab, et originaali võrreldakse koopiaga ning tõlkija kinnitab, et tõlge vastab originaalile/koopiale.

VANDETÕLK
Vandetõlk tõlgib kirjalikke dokumente. Vandetõlk on kaitstud ametinimetus, mis on saadud riikliku autoriseerimise tulemusel. Tõlke vannutab rootsi Kammarkollegiet vastavalt määrusele (1985:613). Kuna tõlge võib olla sama siduv kui originaaldokument, nõutakse tihti, et tõlge oleks tehtud vandetõlgi poolt.

APOSTILLE
Vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele antakse apostille dokumentidele, mida on vaja esitada teises konventsiooniga ühinenud riigis. Kui mingi dokument on varustatud apostillega, ei ole seda vaja muul viisil tõestada, ehk harilikult ei ole vaja mingit edaspidist tunnustamist välisriigi saatkonna poolt. Alates 1. jaanuarist 2005 on Rootsis õigus anda apostille ainult notarius publicusel.